My virtual assistant
Image default
Dienstverlening

Voordelen Van Groepstherapie om PTSS te Behandelen

Groepstherapie helpt je bij het bouwen van relaties met anderen die begrijpen wat je hebt meegemaakt. PTSS-groepen hebben veel voordelen, waaronder het geven van een natuurlijke supportgroep, de mogelijkheid om meer patiënten te bereiken en betere kostefficiëntie. Het kan je ook het gevoel geven dat je meer controle hebt over je emoties, minder symptomen hebt en terug van het leven houdt.

En toenemend percentage van PTSS-patiënten krijgen nu een succesvolle behandeling aangezien er al meer bekend is over de stoornis en meerdere therapieën ingezet worden om de vaak verwoestende effecten op de gezondheid en de levenskwaliteit tegen te gaan. Groepstherapie is één van die therapieën, die erg voordelig zijn, aangezien de groepen vaak vrij klein zijn en de overlever een smalle groep kan leren kennen en zich er goed in voelen. Dus nu raden zelfs therapeuten groepstherapie aan als een vorm van traumaverwerking.

Delen met de groep kan ook zelfvertrouwen en vertrouwen opbouwen. De deelnemers met trauma gerelateerde symptomen en depressie kunnen ook symptomen verminderen door met de betrokken persoon over de gebeurtenis te praten, gevoelens te uiten en ervaringen van het evenement te delen.

Één reden waarom mensen die lijden aan de stoornis vaak geen hulp zoeken is omdat elke discussie of gesprek over het trauma vaak vrij pijnlijk is en het in het geheugen van het slachtoffer vaak herinneringen en emoties gelinkt aan dat evenement oproept. Dit is waar een groep voordeel heeft, ze hoeven zich niet in te schrijven of formulieren in te vullen of het gevoel hebben dat iedereen zal weten dat ze een groep bijwonen, voor werk gerelateerde redenen of gezin gerelateerde redenen; het is allemaal erg anoniem.

Het wordt aangeraden dat bij het begin van elke PTSS-groepsmeeting er een inspirerende lezing of een andere vorm van centraliseren gedaan wordt voor de overlevers, het is het best als dit iets niet-denominaal is aangezien elke aansluiting bij groepen of religies als een gevaar voor hen beschouwd kan worden. Dan bij het einde van de meeting een ander soort afsluiting zodat alle aanwezigen emotionele balans kunnen vinden voor ze doorgaan.

Mensen die aan Post Traumatisch Stress Stoornis lijden zijn een groeiende groep volgens de Nationale Gezondheidsinstituten, en dat aantal groeit nog steeds.

Groepstherapieën hebben een voordelig effect voor de psychologische nood, depressie, angst en sociale aanpassing die mensen voelen.

Psycholoog Haarlem: Je Leven Verandert

https://www.depsycholoog.nl/haarlem/